Skip to main content

Mannenkoor Bel Canto zingt voor oude bekenden

Gepubliceerd op: 03 november 2018

Op 3 november 2018 hebben we aan een geselecteerd publiek bestaande uit oud-leden, donateurs en andere koorvrienden laten horen en zien wat wij verstaan onder "Bel Canto 2.0".

Gelet op de lovende woorden van de toehoorders zijn we daar goed in geslaagd. We mogen daarom terugkijken op een geslaagde voorstelling.