Skip to main content

Traditioneel optreden in de Maria Kerk

Gepubliceerd op: 03 februari 2023

Het optreden van Mannenkoor Bel Canto in de OLV-kerk te Apeldoorn is inmiddels traditioneel geworden.
Dit jaar voor het eerst onder leiding van onze nieuwe dirigente: Susanna Veerman

Wij ontvingen onderstaande email van een van de kerkgangers. (Naam bij het bestuur bekend)

Het is een geweldige meerwaarde als Bel Canto optreedt in een eredienst van de katholieke Maria kerk. [tegenwoordig Onze Lieve Vrouwekerk]
Zeer opvallend vind ik: Acclamatie Hospodie Pomiloej Sanctus Zum Sanctus enz. enz.
Zonder de helaas overleden Bert Nypels te kort te doen hebben jullie een uitstekende dirigente aan Susanna.
Het is niet te hopen dat deze traditie ooit een keer wordt afgeschaft.
Niet alle leden van het koor zullen katholiek zijn. Juist voor die leden zal het een extra opgave zijn. Super.

Heel hartelijk bedankt dat ik deze dienst kon en mocht meemaken.
Met vriendelijke groet, GvS